Проект CB007.1.21.314 "Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион"
En EN Bg BG Sr SR

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОБОРУДВАНЕ

Културен център Димитровград
thumb4

Доставка на оборудване за Културния център

Културен център на Димитровград, Република Сърбия обявява конкурсна тръжна процедура за доставка на оборудване за Културния център по проект № CB007.1.21.314

Крайният срок за подаване на офертите е 18.06.2018 ч. 12:00 ч

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси ще бъдат публикувани на интернет страницата на BG-RS IPA CBC Program: http://www.ipacbc-bgrs.eu/ и на уеб сайта на Културен център на Димитровград: http://www.kulturacaribrod.rs/interreg/HTML/tenders.html

Електронна поща: kulturacaribrod@gmail.com

Пакет документи

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ДИМИТРОВГРАД

Културен център Димитровград
thumb2

Ремонт и рехабилитация на Културен център в Димитровград

Културен център на Димитровград обявява конкурентна тръжна процедура CB007.1.314/T02 за ремонт и рехабилитация на покрива на Културния център в Димитровград, разположен в самия център на града.

Краен срок за подаване на оферти 18.05.2017, 14:00 часа в часовата зона на страната на възложителя. 

Пакет документи

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ДРАГОВИЩИЦА

"Г.С. Раковски - 1928"
thumb3

Реконструкция и модернизация на сградата и площадката на националния културен център "Георги Сава Раковски -1928"

Читалище "Г. С. Раковски - 1928" обявява конкурентна тръжна процедура с реф. No CB007.1.21.314 - 2 за Реконструкция и модернизация на сградата и площадката на националния културен център "Георги Сава Раковски -1928".

Пакет документи

Полезни връзки

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.

Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Културния център - Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имейл: kulturacaribrod@mts.rs
Уеб сайт: kulturacaribrod.rs

Културен център
Димитровград, 18320
Република Сърбия

Площад д-р Зоран Джинджич №2