Пројекат CB007.1.21.314 "Инвестирање у омладински капитал кроз модернизацију културних центара у пограничном региону"
En EN Bg BG Sr SR

Програм БГ-РС

Наш циљ је постизање уравнотеженог и одрживог развоја пограничног региона између Бугарске и Србије као дела европског простора.

Опште информације

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија је усвојен од стране Европске Комисије одлуком бр. C(2015) 5444, 30. јула 2015. Први састанак Заједничког надзорног одбора Програма је такође одржан 30. јула, у Софији. Пакет апликационе документације за Први позив за прикупљање предлога пројеката је одобрен у оквиру истог састанка. 

Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија ће финансирати пројекте везане за развој одрживог туризма, младе и заштиту животне средине. Укупна вредност буџета Програма је 34 102 256 евра.

Прихватљива територија Програма покрива територије NUTS III региона или еквивалентне, који се налазе у пограничном региону држава партнера, и укључује бугарске области: Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил; као и српске округе: Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Први позив за прикупљање предлога пројеката, који укључује све три приоритетне осе (приоритетна оса 1 - Одрживи туризам; приоритетна оса 2 - Млади; и приоритетна оса 3 - Животна средина) је објављен 17. августа 2015 године. Укупна вредност буџета за Први позив за прикупљање предлога пројеката је 12 687 304, 24 евра.

Прихватљиви корисници Програма су правна лица, основана на прихватљивој прекограничној територији између Бугарске и Србије, која су непрофитне организације: локални / регионални/ национални органи или њихове придружнице; националне и регионалне агенције; управе заштићених области; локална / регионална шумска газдинства; културне институције; домови културе; невладине организације; образовне институције – универзитети, школе, колеџи и библиотеке; евро-региони, удружења горенаведених и други.

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске је именовано да обавља функцију Управљачког тела, а Министарство за европске интеграције Републике Србије је одређено да обавља функцију Националног тела Програма.

Главна канцеларија Заједничког секретаријата ће и даље бити у Софији, у Републици Бугарској, а филијала у Нишу, у Републици Србији.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Овај сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.

Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за културу Димитровград и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Контакт

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имејл: kulturacaribrod@mts.rs
Веб сајт: kulturacaribrod.rs

Центар за културу
Димитровград, 18320
Република Србија

Трг др Зорана Ђинђића 2