Project CB007.1.21.314 "Инвестирање у омладински капитал кроз модернизацију културних центара у пограничном региону"
En EN Bg BG Sr SR

Циљеви пројекта

1. Рехабилитовати културне центре ради обезбеђивања бољих услова за тренирање и богат културни живот младих људи у пограничном региону

2. Допринети побољшању окружења за напредовање младих људи

3. Успоставити омладинске мрежа људи-људима и контаката у пограничном региону, размену знања, размену културних манифестација и идеја за будућу сарадњу

Циљне групе

1. Деца /7-14 година/ - ученици основних школа

2. Деца /15-19 година/ - ученици средњих школа

3. Млади /до 29 година/

Резултати пројекта

1. Реконструисани Културни центри и обезбеђени бољи услови за тренирање и богат културни живот младих људи у пограничном региону

2. Обезбеђени бољи услови за активан културни живот младих људи у пограничном региону

3. Побољшани услови за напредовање младих људи

4. Успостављени контакти људи-људима и омладинске мреже у пограничном региону, унапређена културна размена и размена идеја за будућу сарадњу

Центар за културу

Центар за културу у Димитровграду је установа културе основана од стране локалне самоуправе општине Димитровград. Национални савет бугарске националне мањине прогласио је Центар за културу установом од посебног значаја очување културе и традиције бугарске мањине у Србији. Центар за културу је носилац је комплетног културног програма општине и подручја у коме је насељена бугарска национална мањина. Центар за културу Димитровград чине 3 организационе јединице:

  • Позориште „Христо Ботев“,
  • које је основано давне 1888. године најстарија је културна институција у граду и једно је од најстаријих позоришта у Србији и које своје представе игра на српском и бугарском језику паралелно.
  • Културно-уметничко друштво “Цариброд“,
  • које окупља чланове у 7 ансамбала и броји преко 250 чланова свих узраста од деце до одраслих и које има неколико секција у којима се негује култура и традиција карактеристична за подручје.
  • Галерија „Методи – Мета Петров“,
  • која организује изложбе уметника и удружења кроз целогодишњи изложбени програм и кроз међународну ликовну колонију „Погановски манастир“ окупља еминентне уметнике из целог света и која под својим окриљем чува импозантан фонд од 500 уметничких дела академских сликара, вајара и графичара.

Рад Центра за културу фокусиран је, како на очување традиције и промоцију културе с једне стране, тако укључује и програмске активности усмерене ка едукацији и промоцији локалних потенцијала, нарочито оних који су усмерени према младој популацији, њиховој едукацији и активном узимању учешћа у неким програмским сегментима Центра.

НЧ "Г.С. Раковски - 1928"

Народно читалиште "Г.С. Раковски - 1928" у селу Драговиштица, општина Костинброд основано је далеке 1928. године. Читалиште у Драговиштици са својим организационим јединицама: музичком и школом певања "Иркапеј", плесном школом "Емиденс" и библиотеком, имају континуирану одговорност и обавезу да раде за развој, очување и ширење богатог културног наслеђа и традиције и истовремено да диверсификују културни живот становништва новим и модерним културним догађајима улажући све своје могућности, ресурсе и креативни потенцијал у ова настојања.

Као део својих активности, читалиште окупља младе (узраста од 8 до 29 година) активно учествовује у припреми и реализацији низа иницијатива и акција, као што су књижевне и поетске вечери, израда "мартеница" - типичног бугарског сувенира и других зантских рукотворина. Велики број младих људи је ангажован у културно-уметничким друштвима и ради на очувању културне традиције и презентацији обичаја, песама и игара из региона. Плесни и музички ансамбли стално учествују на разним фестивалима, концертима, прославама и другим локалним, регионалним и националним културним догађајима. Читалиште игра веома важну улогу као образовни центар подржавајући ученике из школе "Отац Паисиj" у учењу енглеског језика. Такође ради са децом из обданишта Детелина у образовне сврхе.

У суштини, читалиште је од виталног значаја за локално становништво, не само за обезбеђење културног живота и очување и ширење културне традиције и наслеђа, већ и за очување културног идентитета становништва и истовремено за успостављање европских вредности и културних разлика, који су од суштинског значаја за све земље ЕУ.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Овај сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.

Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за културу Димитровград и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Контакт

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имејл: kulturacaribrod@mts.rs
Веб сајт: kulturacaribrod.rs

Центар за културу
Димитровград, 18320
Република Србија

Трг др Зорана Ђинђића 2