Project CB007.1.21.314 "Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион"
En EN Bg BG Sr SR

Цели на проекта

1. Рехабилитация на сградите на Читалищата за осигуряване на по-добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на младите хора в трансграничния регион

2. Подобряване на средата за развитие на младите хора

3. Създаване на младежки мрежи от хората за хората и контакти в трансграничния регион, обмен на културни събития и идеи за засилено бъдещо сътрудничество.

Целеви групи

1. Деца / 7-14 години / - ученици от основните училища;

2. Деца / 15-19 години / - ученици в средните училища;

3. Млади хора / до 29 години /.

Резултати по проекта

1. Ремонтирани Читалища за осигуряване на по-добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на младите хора в трансграничния регион.

2. Осигурени по-добри условия за активен културен живот на младите хора в трансграничния регион.

3. Подобрена среда за израстване на младите хора.

4. Създадени младежки мрежи от хората за хората и контакти в трансграничния регион, засилен културен обмен и идеи за бъдещо сътрудничество.

Културен център в Димитровград

Културният център в Димитровград е институция на културата, създадена от местното самоуправление на община Димитровград. Националният съвет на Българското национално малцинство обяви Културния център за институция от особена важност за запазване на културата и традициите на българското малцинство в Сърбия. Културния център е носител на пълната културна програма на общината и района, в който живее българското национално малцинство. Културният център в Димитровград се състои от 3 организационни единици:

  • Театър "Христо Ботев",
  • който е основан през 1888 г., е най-старата културна институция в града и е един от най-старите театри в Сърбия и изпълнява пиеси паралелно и на сръбски и на български.
  • Културно-художествено дружество "Цариброд",
  • която събира членовете си в 7 ансамбли и има над 250 членове от всички възрасти, от деца до възрастни и има няколко отдела, които култивират култура и традиции, характерни за района.
  • Галерия "Методи - Мета Петров",
  • която според изложбената си програма организира изложби на художници и асоциации през цялата година и чрез международната живописна колония "Погановски манастир" събира изявени артисти от цял свят и под патронажа си запазва внушителен фонд от 500 произведения на художници, скулптори и графики.

Работата на Културния център е насочена към опазването на традициите и насърчаването на културата от една страна, а от друга включва програмни дейности, насочени към образованието и популяризирането на местния потенциал, особено тези, насочени към младото население, тяхното образование и активно участие в някои програмни сегменти на центъра.

НЧ "Г.С. Раковски - 1928"

Народно читалище „Г.С. Раковски“ в с. Драговищица, Община Костинброд е създадено през далечната 1928 година. Читалището в с. Драговищица, със своите организационни звена: музикално и певческо училище "Иркапей", танцово училище "Емиденс" и библиотека, имат непрекъсната отговорност и задължение да работят за развитието, опазването и разпространението на богатото културно наследство и традиции и в същото време да разнообразят културния живот на населението с нови и съвременни културни събития, като инвестират всичките си възможности, ресурси и творчески потенциал в тези начинания.

Като част от своята дейност читалището обединява младите хора (на възраст от 8 до 29 години), участва активно в подготовката и изпълнението на редица инициативи и действия като литературни и поетични четения, изработване на "мартеници" - типичен български сувенир и други занаятчииски работи. Голям брой млади хора са ангажирани в културните и художествени асоциации, работят за опазването на културните традиции и представянето на обичаи, танци и песни от района. Танцовите и музикални ансамбли непрекъснато се включват в различни фестивали, концерти, тържества и други местни, регионални и национални културни събития. Читалището играе много важна роля и като образователен център, като подкрепя учениците от училище "Отец Паиссий" в изучаването на английски език. Също така работи заедно с децата от детската градина "Детелина" с образователни цели.

По същество читалището е от жизненоважно значение за местното население не само за осигуряване на културния живот и запазване и разпространение на културните традиции и наследство, но и за запазване на културната идентичност на населението и в същото време за установяване на европейските ценности, и междукултурните различия, които са от съществено значение за всички страни от ЕС.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.

Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Културния център - Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имейл: kulturacaribrod@mts.rs
Уеб сайт: kulturacaribrod.rs

Културен център
Димитровград, 18320
Република Сърбия

Площад д-р Зоран Джинджич №2