Project CB007.1.21.314 "Инвестирање у омладински капитал кроз модернизацију културних центара у пограничном региону"
En EN Bg BG Sr SR

Форма за контакт

 


* обавезна поља

Центар за културу Димитровград

  • +381 (0) 10 362 177
  • kulturacaribrod@mts.rs
  • http://kulturacaribrod.rs
  • Радно време администрације:
  • Понедељак-петак: 07,00 - 15,00

Народно читалиште "Г.С. Раковски - 1928" Драговиштица

  • +359 (0) 7118 23 30
  • rakovski_dr@abv.bg
  • http://
  • Понедељак-петак:

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Овај сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007.

Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Центар за културу Димитровград и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Контакт

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имејл: kulturacaribrod@mts.rs
Веб сајт: kulturacaribrod.rs

Центар за културу
Димитровград, 18320
Република Србија

Трг др Зорана Ђинђића 2