Project CB007.1.21.314 "Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион"
En EN Bg BG Sr SR

Форма за контакти

 


* задължителни полета

Културен център Димитровград

  • +381 (0) 10 362 177
  • kulturacaribrod@mts.rs
  • http://kulturacaribrod.rs
  • Работно време на администрацията:
  • Понеделник-петък: 07,00 - 15,00

Народно читалище "Г.С. Раковски - 1928" Драговищица

  • +359 (0) 7118 23 30
  • rakovski_dr@abv.bg
  • http://
  • Понеделник-петък:

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.

Съдържанието на сайта е отговорност единствено на Културния център - Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти

Телефон: +381 (0) 10 362 177
Имейл: kulturacaribrod@mts.rs
Уеб сайт: kulturacaribrod.rs

Културен център
Димитровград, 18320
Република Сърбия

Площад д-р Зоран Джинджич №2