bgsr

Centar za kulturu Dimitrovgrad

 

 

* Статут Центра за културу

* Правилник о организацији и систематизациjи послова и радних задатака

* Правилник о раду Позоришта "Христо Ботев"

* Правилник о раду Културно-уметничког друштва "Цариброд"

* Правилник о раду Галерије "Методи Мета Петров"

_____________________________

 

* Одлука о буџету 2022. годину - Сл. лист Општине Димитровград бр 67-2021, стр. 31

* Објашњење предлога финансијског плана Центра за културу за 2022

* Годишњи финансијски извештај Центра за културу

* Извештај о раду установе са финансијским извештајем за 2021. годину

* Записник о контролном инспекцијском надзору

* Решење Одељења за ванредне ситуације у Пироту